super features

Nhanh tay Trade – Nhận ngay Bonus

LION BROKERS VIỆT NAM – sàn giao dịch tài chính niêm yết thành công tại Nasdaq với mã LGHL

*Điều khoản và điều kiện chương trình

– Tài khoản cần được nạp tối thiểu 100$.

– Phần thưởng sẽ được chi trả tương ứng với số lot đạt được. Số lot được căn cứ để trả thưởng là số lot được giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu nạp tiền.

– Phần thưởng được hoàn từ 3-5 ngày làm việc kể từ sau khi kết thúc 30 ngày tham gia chương trình.

– Quý khách phải gửi email xác nhận tham gia chương trình ngay sau khi nạp tiền. Nếu gửi mail sau 24 tiếng kể từ lúc nạp tiền, sẽ không được đăng ký tham gia chương trình.

– Chương trình bonus này không áp dụng kèm với chương trình khác.

– Chương trình chỉ áp dụng cho tài khoản standard.

– Trong quá trình giao dịch nếu Lion Brokers Việt Nam phát hiện gian lận hoặc phát sinh lệnh rút tiền, chương trình lập tức chấm dứt.

– Quyền giải thích chương trình thuộc về Lion Brokers Việt Nam.