super features

THE BEST IB TOURNAMENT

Giải đấu đi tìm IB tốt nhất

Lion Brokers Việt Nam – Sàn giao dịch tài chính niêm yết thành công tại Nasdaq với mã LGHL.

Chương trình thi đua tìm ra IB xuất sắc nhất với các giải thưởng cực kì hấp dẫn.

Điều kiện và Điều khoản

1. Thời gian diễn ra sự kiện: 01-30/09/2021.

2. Đối tượng tham gia: Toàn bộ đối tác (IB).

3. Đối tượng áp dụng tính điểm: khách hàng trực tiếp của chính IB. Khách hàng gián tiếp thì không được tính.

4. Cách tính điểm như sau:

+ 05 điểm đối với mỗi lot tiêu chuẩn được giao dịch;

+ 10 điểm đối với khách hàng mới (là khách hàng tạo tài khoản kể từ ngày 01/09/2021). Cứ mỗi  500 USD tiền nạp thì cần phải giao dịch 01 lot tương ứng để ghi nhận 10 điểm.

Ví dụ:

– Nếu một khách hàng nạp 1.000 USD thì phải giao dịch đủ 2 lot thì sẽ ghi nhận 20 điểm.

– Nếu một khách hàng nạp 5.000 USD thì phải giao dịch đủ 10 lot thì sẽ ghi nhận 100 điểm.

5. Điều khoản nhận thưởng

IB có tổng điểm đạt từ 1000 điểm trở lên và ít nhất 05 khách hàng mới theo cách tính điểm và yêu cầu đã nêu trong mục số 4. 

6. Cơ cấu giải thưởng:

Hạng nhất: 700 USD

Hạng nhì: 400 USD

Hạng ba: 100 USD

Tổng giá trị các giải thưởng là 1200$. Các giải sẽ được trao cho Top 03 các anh chị đối tác có số điểm cao nhất. Bảng xếp hạng điểm số sẽ được chúng tôi update hàng tuần tại : lionbrokersvn.com cũng như các kênh truyền thông của Lion Brokers Việt Nam. Giải thưởng sẽ được gửi đến tài khoản MT4 của đối tác thắng giải trong vòng 3-5 ngày làm việc.

7. Trong quá trình giao dịch nếu Lion Brokers Việt Nam phát hiện gian lận, chương trình lập tức chấm dứt.

8. Quyền giải thích chương trình thuộc về Lion Brokers Việt Nam.