super features

Lion Brokers Việt Nam – nhà môi giới đầu tiên ở Việt Nam được niêm yết tại Nasdaq với mã LGHL. Đặc biệt hơn nữa chúng tối là một nhà môi giới sở hữu giấy phép MAS và CIMA với độ UY TÍNH được đánh giá rất cao .

Giá trị từ giấy phép

– Nhà môi giới phải tạo ra một quỹ bồi thường được kiểm soát bởi cơ quan quản lý để thanh toán khoản tiền bị mất do sàn môi giới phá giản, điều này để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư 

– Cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò là bên thứ ba độc lập hoặc trọng tài sẽ làm việc để giải quyết tranh chấp khi xảy ra tranh chấp pháp lý tài chính giữa bên đầu tư và bên sàn giao dịch

 – Cơ quan quản lý sẽ đảm bảo tính minh bạch của nhà môi giới thông qua việc kiểm tra tài chính và thuế thường xuyên. 

– Lập tức thu hồi giấy phép và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có sai sót nghiêm trọng hoặc các âm mưu gian lận ở các sàn giao dịch.

Lion Brokers và các giấy phép

Lion Brokers vinh dự là 1 trong các sàn  được cấp MAS và CIMA

Các bạn có thể kiểm tra giấy phép Lion Brokers theo thông tin:

– Giấy Phép MAS Monetary Authority of Singapore (Số giấy phép của: 101140) 

Giấy phép MAS (nguồn: InfoFX)

– Giấy phép CIMA Cayman Islands Monetary Authority (Số giấy phép: 145505)

Giấy phép CIMA (nguồn: InfoFX)

Tham khảo thêm tại fanpage Lion Brokers Việt Nam

📌 Website: https://www.lionbrokersvn.com

📌 Email: servicevn@libkr.com