super features

Hoàn phí qua đêm – Được phép rút ngay

*Điều khoản và điều kiện chương trình

  • Chương trình chỉ áp dụng cho tài khoản Standard.
  • Phí qua đêm được hoàn tiền mỗi tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Hoàn phí qua đêm từ 01 đến 06 tháng kể từ ngày tham gia chương trình.
  • Quý khách phải gửi email xác nhận tham gia chương trình ngay sau khi nạp tiền. Nếu gửi mail sau 24 tiếng kể từ lúc nạp tiền, sẽ không được đăng ký tham gia chương trình.
  • Chương trình bonus này không áp dụng kèm với chương trình khác.
  • Tùy thời điểm thanh khoản của từng loại sản phẩm trên thị trường dẫn đến việc bắt buộc phải thu phí qua đêm, chúng tôi sẽ có thông báo đến quý khách.
  • Trong quá trình giao dịch nếu Lion Brokers Việt Nam phát hiện gian lận, chương trình lập tức chấm dứt.
  • Quyền giải thích chương trình thuộc về Lion Brokers Việt Nam.

Lion Brokers – sàn giao dịch tài chính niêm yết thành công trên Nasdaq với mã LGHL