super features

🎊CASHBACK CHO TRADER MỚI🎊

CASHBACK lên đến $150 USD cho các bạn Trader mới – Nâng cao tầm trải nghiệm

Thông tin chương trình

•  Đối với tài khoản nạp lần đầu tiên ≥ 50 USD: Cashback 40%, tối đa là 20 USD

•  Đối với tài khoản nạp lần đầu tiên ≥ 200 USD: Cashback 30%, tối đa 60 USD 

•  Đối với tài khoản nạp lần đầu tiên ≥ 500 USD: Cashback 20%, tối đa 100 USD 

•   Đối với tài khoản nạp lần đầu tiên ≥ 1000 USD: Cashback 15%, tối đa 150 USD 

•  Chương trình bù lỗ có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày nạp lần đầu tiên.

•  Trong thời gian diễn ra chương trình nếu khách hàng rút tiền được xem là hủy bỏ tham gia chương trình này.